Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI 
Ünvanı : Arberk Grup Ticaret
Telefon : 0 ( 850) 302 8 892 (Sanal Robot Santral Müşteri Bilgilendirme Sistemi) 
E-mail : info@alisverissepete.com

1.2 -ALICI 
 

MADDE 2- KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.alisverissepete.com  alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


 Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.İnternet sitesi müşterilere telefon ve iletişim desteği vermeyi taahhüt etmemektedir. İş bu sözleşmenin amacı ilgili mal ve ürünün fiziki olarak müşteriye teslimi ile ilgilidir. Firmamızda sadece e posta desteği verilmektedir. İş bu sözleşme gereği asıl hizmet mal teslimi hizmeti olarak geçmektedir. Müşteri peşin olarak bu bilgilendirmeler kabul etmiş sayılır. Bu bağlamda yukarıda geçen madde tüm maddeler için geçerlidir. 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.alisverissepete.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 14 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 
4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

4.10 İade ve Değişim kargo ücretleri alıcılara aittir.


MADDE 5- CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. "Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.Alıcı kargoyu teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde satıcıya teslim etmesi zorunludur. Bu süreç içinde firmaya ulaşmayan Gönderiler de satıcı firma ürünü geri gönderebilir ve iade talebini ret edebilme hakkına sahiptir. Satıcı ürünün teslim tarihi veya müşteri tarafından sunulan takip numarası ve ilgili belgelerin tamamlanmasının ardından takip eden 30 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.Alıcı ürün iadesi için kargo firmasına kargo hasar kaydı veya tutanağı tutturmak ile mükelleftir. Tutanak tutulmaması durumunda iade ve değişim yapılamaz. Ürün firmanın incelemesi sonucu yeniden satılabilirliğine engel teşkil edebilecek durumda (kullanılma,deformasyon,parfüm kokusu vb ) cayma hakkı kullandırmamaya ve ürünü müşterisine tekrar gönderme hakkını saklı tutar.

İç giyim ürünlerinde hijyenik sebeplerden ötürü cayma ve iade hakki yoktur. 

Alıcı ürünü Satıcının gösterdiği kargo firması ile göndermek zorundadır. 

Hatalı ürün gelmesi durumunda yine sözleşmede belirtilen hükümler geçerli olmak kaydı ile müşteri firmaya iade veya değişim talebini iletebilir. 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz. İç giyim ürünlerinde hijyenik sebeplerden ötürü cayma ve iade hakki yoktur.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI 
Arberk Group